La cea de-a 70-a aniversare,
chimistă de renume și profesoară universitară strălucită

Dna Natalia Ocopnaia este o chimistă de renume din R. Moldova, biografia căreia a fost inclusă alături de cele ale altor personalități de marcă, în Dicționarul Specialiștilor în Știința și Tehnica Românească. De mai mulți ani, domnia sa activează în calitate de conferențiar universitar la Catedra Tehnologia și Analiza Produselor Cosmetice și Medicamentoase din cadrul Facultății Biomedicină și Ecologie, ULIM.

La cea de-a 70-a aniversare, colegii și studenții dnei Natalia Ocopnaia îi urează multă, multă sănătate, exprimându-și  recunoștința pentru realizările sale didactice și științifice, la ULIM. Menționăm că, domnia sa predă la universitatea noastră trei discipline - chimia fizică şi coloidală, chimia organică și chimia generală.

Nume de referință în știința și tehnica românească 

Cercetarea şi obţinerea noilor adsorbenţi, elaborarea noilor tehnologii de purificare a apelor subterane şi de la suprafaţă de ioni de fluor şi reziduale galvanice de ioni a metalelor grele, utilizarea deşeurilor galvanice şi de la CET – sunt domeniile de interes ştiinţific ale dnei Natalia Ocopnaia.

Este o mare cunoscătoare a plantelor medicinale, expertă în proiectarea spaţiilor verzi, fitodesign,  dendrologie și gestionarea ariilor protejate. Dna Natalia Ocopnaia are peste 20 de brevete de invenție!

Este deținătoarea Ordinului ULIM, Medaliei de Bronz, conferită de Forul Inventatorilor Români, a Medaliei de Argint, acordată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R. Moldova, a două Medalii de Aur, obținute în cadrul Salonului Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi „Новое Время”, din Sevastopol, Ucraina.

Contribuţii în dezvoltarea sistemului educaţional şi cercetării universitare

Dna Natalia Ocopnaia a editat circa 150 de publicaţii științifice în limbile română, engleză și rusă. Comunitatea academică apreciază contribuţiile sale în dezvoltarea sistemului educaţional şi cercetării universitare din R. Moldova.

 „Urcând în ierarhia didactică, până la funcţia de conferenţiar, Natalia Ocopnaia s-a impus prin rezultate excepţionale, prin rigoare şi principialitate, în pregătirea medicilor (ciclul preclinic), farmaciştilor, tehnologilor şi ecologilor (ciclul licenţă) şi în învăţământul postuniversitar, aducându-și aportul la îmbunătăţirea calităţii instruirii în domeniul chimiei”, menționează dr. Vasile Socolov, decanul Facultății Biomedicină și Ecologie.  

„Deosebit de preţioase sunt realizările cercetătoarei Natalia Ocopnaia în ceea ce privește reutilizarea totală a unor deşeuri sau extragerea substanţelor ce pot fi reutilizate în diferite domenii ale economiei naţionale”, consideră dr. Alexei Maftuleac, de la AŞM. 

Cadrele didactice și studenții  ULIM o prețuiesc și respectă. În acest an jubiliar, doamna  Natalia Ocopnaia continuă să activeze ca profesoară universitară, cercetătoare și inventatoare, ca un model de profesionalism și abnegație în muncă. La mulți ani, stimată Doamnă!

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


23.02.2016