Conferinţa “Evoluţia funcţiei de comunicare în societăţile dezvoltate”, susţinută de profesorol Jean-Luc Michel, Universitatea Jean Monnet (Franţa)

La 10 mai curent, în sala de lectură Romano-Germanică a Universității Libere Internaționale din Moldova a avut loc conferința în limba franceză ” L'évolution de la fonction communication dans les sociétés développées”.

 Evenimentul a fost organizat de către Catedra Jurnalism și Comunicare Publică în colaborare cu Universitatea Jean Monnet (Franța), având ca invitat pe profesorul francez Jean-Luc Michel, director de Master în Strategii de Comunicare Globală, autor a numeroase cărti şi articole de referinţă în domeniul ştiinţelor comunicării. 

Una din problemele esenţiale, la care s-a referit în mod special profesorul Jean-Luc Michel a fost necesitatea unei perspective sistemice asupra  profesiei de comunicator, care joacă un rol din ce în ce mai important în societăţile dezvoltate.  Profesorul a confirmat cu încredere că tangențele dintre comunicare și dezvoltare sunt foarte accentuate, practic orice domeniu de activitate presupunând existența unei strategii de comunicare bine organizate. Comunicarea este baza oricărui progres, iar dezvoltarea noilor tehnologii presupun deasemenea competențe bine formate în domeniul comunicării.

Referindu-se la evoluţia în timp a  comunicării publice, profesorul a menţionat că ea a rezistat crizelor din anii 80-90 ai secolului trecut, a  progresat concomitent cu progresul economic, renovându-se și reconstruindu-se, căpătînd noi nuanțe și strategii. Dimensiunea etică a comunicării a fost cea care a contribuit la legitimarea domeniului. În condiţiile actuale profesiile comunicării sunt înalt appreciate datorită sarcinilor şi funcţiilor pe care le au de îndeplinit într-o lume complexă  şi dinamică.

 În încheiere profesorul Jean-Luc Michel a răspuns la numeroasele întrebări ale studenţilor, care s-au referit cu precădere la problemele domeniului de comunicare publică din ţara noastră. Concluzia dezbaterilor care s-au desfăşurat în jurul acestei teme a fost că de fapt calea spre o societate prosperă  va fi mai  puţin anevoioasă, dacă vom  avea o comunicare publică bine gândită şi elaborată. Iar modelul de comunicare publică pe care î-l dezvoltăm trebuie să se bazeze pe matricea culturală a poporului nostru, ţinând cont de realizările domeniului pe plan internaţional, modelul francez fiind un bun exemplu în acest sens.  


21.05.2012