Conferința Națională cu participare internațională la ULIM ”Sănătatea psihologică – o prerogativă a contemporaneităţii”

Cea de-a patra ediţie a Conferinței Naționale cu participare internațională, consacrată Zilei Profesionale a Psihologului în Republica Moldova, s-a desfășurat la ULIM, la 22 octombrie 2014, cu genericul ”Sănătatea psihologică – o prerogativă a contemporaneităţii”.

Această manifestare științifică a fost organizată de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Asociaţia Psihologilor Practicieni din Moldova,Colegiul Psihologilor din Moldova.

Obiectivul fundamental al conferinței a constat în dialogul specialiștilor din țară și de peste hotare, precum și a practicienilor de mare valoare în acest domeniu în vederea realizării schimbului de informaţii. În plen au prezentat comunicări Svetlana RUSNAC, conf. univ., dr., decan al Facultății de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, ULIM, la tema: „Concepţia de sănătate psihologică în paradigma umanistă”; Lucia SAVCA, conf. univ., dr.,Catedra de Psihologie și Ştiinţe ale Educaţiei, ULIM, sub genericul: „Managementul emoţiilor în copingul stresului”; Irina CAUNENCO, conf. univ., dr.,colaborator științific la Centrul de Etnologie al AȘ din RM, prezentând în limba rusă subiectul:  „Ментальные ресурсы человека в трансформирующемся обществе”; Vadim MOLDOVANU, PhD, Associate Professor, CUNY University, SUA, expunându-ți punctul de vedere la tema: „Psychological Counseling in Social Work”.

Lucrările Conferinței s-au desfășurat în câteva ateliere științifice: Rolul familiei şi societăţii în promovarea modului sănătos de viaţă; Психологическое благополучие в контексте социокультурной трансформации общества; Problema comunicării eficiente în organizație; Cercetări aplicate în psihologie.  

În cadrul conferinței au fost organizate workshopuri precum:

  • Medierea conflictelor în colective. Moderatori:Victoria GONŢA, conf. univ., dr., Svetlana HARAZ, lect. super.;
  • Educaţia pentru un time-management eficient. Moderator:Svetlana RUSNAC, conf. univ., dr.
  • Încrederea in sine - cheia succesului. Moderatori: Olesea GORE, master în psihologie, Lucia SAVCA, conf. univ., dr.
  • Психологические последствия социокультурной трансформации общества. Moderatori: Irina CAUNENCO, conf. univ., dr., colaborator științific, Natalia CAUNOVA, dr., colaborator științific, Nina IVANOVA, dr., colaborator științific,  Centrul de Etnologie al AȘ din RM,
  • Particularităţile copilului victimizat şi lucrul cu trauma psihica. Moderator:Oxana ŞEVCENCO, master în psihologie, lect. super.
  • Practici sociale pentru persoanele cu dezabilități mentale. Moderator:Tatiana Gribincea, dr.
  • Психодиагностические техники в консультировании. Moderator:Аna GAVRILIUC, dr. în psihologie

La conferință au participat de asemenea cadre didactice, cercetători, studenți de la ULIM, reprezentanții Universității Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, precum și cei de la Universitatea Pedagogică de Stat ”Alecu Russo”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Slavonă, AȘ a RM, Universitatea ”Petre Andrei” de la Iași, practicieni din domeniul psihologiei din Republica Moldova și România, etc.


29.10.2014