Rectorul Andrei Galben-Laureat al premiului naţional "GALEX" ediţia 2012

La 19 aprilie a avut loc Gala Premiilor naționale Galex, ediția 2012. Premiul Galex a fost instituit de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova în anul 2010.

Premiul reprezintă un club de cleștar cu inscripția ”liga Bibliotecarilor” și ”Premiul Galex”, având  în centru un cub mai mic cu signeta ”BN” pe toate laturile. Cubul este așezat pe un suport-postament, producător de lumină, care învăluie cubul Galex într-un joc cromatic multicolor.

În acest an premiul la nominalizarea ”Cel mai bun fondator de bibliotecă” i-a fost decernat Rectorului Universității Libere Internaționale din Moldova academicianului Andrei Galben. În alocuțiunea sa rectorul Andrei Galben a mulțumit organizatorilor și juriului pentru înalta apreciere a eforturilor ULIM în edificarea une biblioteci bazate pe un concept novator și progresist, a evocat importanța Bibliotecii Naționale în pregătirea specialiștilor din RM de-a lungull anilor. La finele ceremoniei de înmânare a premiilor ”Galex” rectorul Andrei Galben a venit cu inițiativa ca ULIM să amenajeze una din sălile Bibliotecii Naționale și să o doteze cu o colecție de carte –autori: profesorii ULIM, dar și cu varii ediții parvenite din donații și achiziții realizate de ULIM.

Printre premiații ”Galex” ediția 2012 se numără și scriitorii Vladimir Beșleagă, Mihai Cimpoi, Emilian Galaicu-Păun, directorul Institutului Cultural Român ”Mihai Eminescu” din Chișinău doctorul, profesorul Petre Guran și alții. 

Vezi aici articolul publicat în hebdomadarul Literatira şi Arta Nr 17 din 26 aprilie 2012, pagina 7 "Reflecţii privind decernarea Premiului GALEX, ediţia a II-a 2012"


20.04.2012