Sesiune de instruire în domeniul Migraţiei şi Dezvoltării pentru studenţii de la ULIM

Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM) a organizat joi, 22 noiembrie 2012 o sesiune de instruire în domeniul Migraţiei şi Dezvoltării pentru studenţii Facultăţii Drept de la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

 Seminarul s-a desfăşurat aproximativ două ore, iar la final, organizatorii au înmânat certificate de participare celor prezenţi la eveniment. Sesiunea de instruire a avut loc în Sala Mică a Senatului, aud. 212, etajul 2 din cadrul ULIM, începând cu ora 11:00. Acest seminar a fost organizat în colaborare cu Centrul pentru Cooperare Internaţională ULIM, în cadrul Programului Programului Pilot Comun PNUD/OIM/UN Women „Integrarea Migraţiei în Strategia Naţională de Dezvoltare”.

Startul sesiunii a fost dat de către decanul Facultăţii de Drept din cadrul ULIM, domnul Vitalie GAMURARI, care a avut un cuvânt de introducere privind fenomenul Migraţiei în Republica Moldova.

Ulterior, subiectul a fost abordat în profunzime de către Eugeniu BURDELINII şi Daniela TERZI-BARBĂROŞIE, specialişti naţionali în domeniu cu amplă experienţă de instruire.

Domnul Eugeniu BURDELINII a explicat în detalii aspectele ce ţin de teorie privind fenomenul Migraţiei şi Dezvoltării în ţara noastră, după care specialistul a prezentat evoluţia acestuia din anul 1970 şi până în prezent. Potrivit raportului, de-a lungul anilor, acest fenomen continuă să ia amploare din ce în ce mai mult în Moldova. Cauzele sunt multe şi diverse. Până recent, plecarea moldovenilor în ţările dezvoltate era cauzată de sărăcie, şomaj, fiind nevoiţi să lucreze la negru pentru a-şi câştiga existenţa. Experţii spun însă că în ultimii ani, perspectivele se schimbă, întrucât apar noi posibilităţi, în special pentru tinerii care doresc să-şi continue studiile în străinătate, iar ulterior să revină în ţară pentru a implementa cunoştinţele, conceptele şi experienţele acumulate. Majoritatea moldovenilor aleg să plece în Italia, Portugalia, Spania etc, explicaţia fiind aspectul lingvistic, spun specialiştii.

Totodată, în cadrul sesiunii a fost făcută o analiză comparativă a migraţiei în raport cu dimensiunea de gen. Astfel, doamna Daniela TERZI-BARBĂROŞIE a explicat că în ultimii ani se constată o îmbunătăţire a situaţiei faţă de acest fenomen, diferit pentru bărbaţi şi femei. Şi asta pentru că, potrivit specialistei, acum femeile au mai multă libertate şi perspective pentru a migra în străinătate, fie pentru a scăpa de sărăcia de acasă, sau de multe ori pentru a evita un eventual divorţ. Cu toate acestea, migraţia în cazul femeilor rămâne a fi destul de vulnerabilă. Şi asta din cauza limitării interacţiunii şi a contactelor sociale, dar şi a riscului traficului de fiinţe umane.

La finele sesiunii de instruire, studenţii au fost implicaţi şi într-o activitate interactivă. Ei au format cinci grupuri, fiind însărcinaţi să vină cu idei, propuneri sau sugestii pentru îmbunătăţirea guvernării, sistemului educaţiei, protecţiei sociale, medicină, angajarea în câmpul muncii  sau economia ţării noastre. Ulterior, câte un membru al grupului a prezentat strategiile, iar ceilalţi studenţi au putut să se pronunţe asupra celor expuse.


23.11.2012