BURSE SUPLIMENTARE pentru Tinerii din Familii Dezavantajate

Termenul de depunere a dosarelor este extins pînă la 15 septembrie 2010!

            Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului BURSE SUPLIMENTARE pentru Tinerii din Familii Dezavantajate, organizat cu suportul financiar al Fondului de Urgenţă/Institutul pentru o Societate Deschisă.

Programul este menit să susţină tinerii ce provin din familii social vulnerabile din Republica Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţămînt superior. Aproximativ  170 de burse vor fi oferite anual cu valoare maximă de pînă la 1500 dolari SUA. Bursele Suplimentare,  acordate în bază de concurs, sunt orientate spre acoperirea taxei de studii, cazare, masă şi a altor necesităţi. Bursa este prevăzută pentru un singur an universitar, cu posibilitatea reînnoirii acesteia, în bază de concurs, pentru anul următor de studii.

 

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

 

Cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, care provin din familii social vulnerabile, în care venitul net lunar pe membru de familie nu depăşeşte 1100 MDL  şi care aparţin uneia din categoriile sociale menţionate mai jos:

  • tineri ce provin din familii mono- sau biparentale;
  • tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
  • tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;
  • tineri absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale (internate);
  • tineri cu dizabilităţi.

Programul nu face discriminări pe bază de gen, religie sau etnie (excepţie pentru Romi – Program de Burse, Roma Education Fund).

 

Condiţii de participare în program:

 

La momentul aplicării, candidaţii pentru burse trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

  • să fie înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile de învăţămînt superior autorizate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
  • sau, să fie studenţi promovaţi în anul II, ciclul licenţă, care îşi fac studiile cu frecvenţă la zi, în cadrul unei instituţii de învăţămînt superior autorizate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
  • să posede o situaţie academică bună:

- pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, ciclul licenţă, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7;

- pentru studenţii promovaţi în anul II, ciclul licenţă, media notelor pentru primul an universitar să fie nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică de 8 –  domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice;

  • să fie motivaţi pentru a face studii profunde;
  • să participe în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.

 

Procesul de selectare a candidaţilor va decurge în 2 etape. La prima etapă, selectarea se va face în baza dosarelor depuse, iar la a doua etapă - interviu, vor fi invitaţi doar candidaţii semifinalişti selectaţi în urma primei etape!

Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării!

Atenţie!!!

NU SUNT ELIGIBILI Programului de Burse Suplimentare tinerii care au absolvit deja o universitate (prima specialitate), cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget (ex: Institutul Militar al Forţelor Armate “Alexandru ce Bun” etc.), cei care beneficiază de burse similare din partea altor organizaţii sau fundaţii!

 

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare din bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 148, of. 22, MD 2012 Chişinău, tel: 221167, 221172, www.eac.md

Coordonator de proiect – Irina Olaru, e-mail: iolaru@eac.md


08.09.2010