Dreptul la ULIM, una dintre cele mai căutate facultăți din RM


Deși are doar peste două decenii  de la fondare, Facultatea Drept din cadrul ULIM-ului este la mare căutare în RM, grație prestigiului câștigat în țară și peste hotare.  Facultatea pregăteşte specialiști de înaltă calificare, meniți să asigure implimentarea acquis-ului european, prin prisma compatibilizării legislaţiei naţionale cu normele comunitare. Absolvenţii cu diplome de licență au un nivel de pregătire adecvat pentru a  începe cariera în domeniul juridic, iar cei care își propun să ocupe funcții de conducere, au posibilitatea să-și continue studiile la masterat și doctorat.


Managementul performanţei, obținerea unei diplome ce asigură succes nu doar în RM, ci și peste hotare - sunt argumente forte  în  alegerea Facultăţii Drept, ULIM. Facultatea desfășoară cooperări avantajoase cu instituții similare din țară și străinătate. Piaţa muncii pentru absolvenţii noștri oferă numeroase oportunităţi - în cadrul judecătoriilor, procuraturii, barourilor de avocați, notariatelor, autorităţilor centrale şi locale, organismelor internaţionale, misiunilor diplomatice. Agenţii economici, de asemenea, au nevoie de jurişti bine pregătiţi.

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Absolvenți cu funcții de primă importanță în stat

 

Mai mulți absolvenți ai Facultății Drept, ULIM ocupă funcții importante atât în țară, cât și peste hotare. Iată unii dintre aceștia:

 

Vitalie Pîrlog a deţinut funcţia de ministru al Justiţiei în perioada 2006-2009, apoi de prim-ministru interimar, în septembrie 2009.

 

Tudor Baliţchi este în prezent șeful Serviciului Vamal.

 

Andrei Galbur,  viceministrul de Externe,  a fost ambasador al RM în Rusia.

 

Sergiu Mihov este reprezentant permanent al RM în Consiliul Europei.

 

Dragoş Cucereanu activează în calitate de jurist la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 

Octavian Bodişteanu a fost ministru al Tineretului şi Sportului.

 

Eduard Mașnic și Remus Moroz sunt procurori, membri ai Consiliului Superior al Procurorilor.

”Avem un corp didactic de elită”

”De la deschidere, Facultatea Drept, ULIM  a purtat amprenta înaltului prestigiu, caracteristic tuturor facultăţilor similare din lume, unde studenţii nu doar obțin calificare în profesia de jurist, dar se formează ca cetăţeni, ca personalităţi de o aleasă cultură. Avem un corp didactic de elită cu vastă experienţă didactică şi ştiiţifică. Oferim posibilități de formare profesională în RM și în străinătate, invităm profesori din afară pentru a ţine cursuri la toate cele trei cicluri de studii – licenţă, masterat și doctorat”, menționează dr. Alexandru Cauia, decanul Facultății Drept.

 

                                                                                                                                    Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 


28.07.2015