EVENIMENT ON-LINE
Susținerea tezei de doctor ”Dezvoltarea stabilă a întreprinderilor portuale”

La ora aceasta, la ULIM, are loc susţinerea tezei de doctor a dlui Viorel Florescu, lector asociat la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” din Constanța cu tema „Asigurarea organizatorico-metodică a dezvoltării stabile a întreprinderilor portuale”. ”Întreprinderile portuare maritime reprezintă sisteme complexe de prestare a serviciilor şi producţie care funcţionează la intersecţia transporturilor maritime, feroviare, auto şi fluvial, realizând operaţiuni de iniţiere şi finalizare a fiecărui ciclu de transport şi conectarea acestora într-un proces unic de transport, asigurând continuitatea sistemului de transport în întregime.

 Aproximativ 40% din mărfurile pentru comerţul intern şi 70% din mărfurile pentru comerţul extern în Europa sunt transbordate prin porturi. În condiţiile dezvoltării economiei porturile comerciale maritime române concurează pe piaţa serviciilor de transport al Uniunii Europene”, se arată în teză.

”Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării consistă în sistematizarea modelului de funcţionare stabilă a întreprinderii portuare sub formă de model al dezvoltării stabile ca funcţie scop a întreprinderii; inclusiv modelarea aspectelor funcţionale şi financiare ale procesului; clasificatorul factorilor care influenţează alegerea direcţiei de dezvoltare a porturilor maritime; introducerea noţiunii „flux riscant de mărfuri‖care permite evaluarea nivelului necesar de adaptare a potenţialului de prelucrare a mărfurilor la modificările structurii fluxului de mărfuri; concretizarea algoritmului de formare a fluxului de mărfuri proiectat în funcţie de varianta de dezvoltare a infrastructurii portuare; propunerea modelului economico-matematic al activităţii eficiente stabile a portului comercial maritim Constanţa; determinarea criteriului unic de eficienţă stabilă a funcţionării comercial maritim Constanţa.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea din punct de vedere ştiinţific a asigurarii întreprinderilor portuare cu parametri calitativi şi cantitativi, algoritmi şi modele economico-matematice fapt ce confirmă determinarea şi menţinerea aspectelor organizaţional-metodologice cu privire la stabilitatea ai activităţii întreprinderii portuare în vederea modificărilor interne continue şi interacţiunii eficiente cu mediul extern”, explică autorul.

Conducător științific al autorului: dr. hab., prof. univ. Natalia Burlacu. Referenți oficiali: Catan Petru, dr. hab., prof. univ. și Angela Ivana, dr., conf. univ.

Pentru documentare, accesați acest link, unde găsiți textul integral al tezei: http://www.cnaa.md/files/theses/2016/50189/viorel_florescu_thesis.pdf.

Urmăriți aici și evenimentul on-line:

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


15.09.2016