Francofonia, model al unei colaborări interuniversitare infailibile

Francofonia, fațeta geopolitică a limbii franceze, reprezintă o comunitate indisolubilă și solidară, ce reunește personalități de diferite culturi și varii interese din întreaga lume. În spațiul românesc, franceza își merită plenar apelativele de „limbă a sufletului” și „limbă a rezistenței”. Româna și franceza sunt două limbi gemene care asigură perenitatea latinității.

Franța este un partener privilegiat al celor două state românești, România și Republica Moldova. Colaborările interinstituționale pe diverse dimensiuni (culturale, didactice, științifice, etc.) formează „bastionul” francofoniei, fiind în acest timp un atu inconturnabil.

Grație acțiunilor prodigioase întreprinse de Agenția Universitară a Francofoniei și structurile sale regionale (Biroul Europa Centrală și Orientală, antenele, campusurile numerice francofone, institutele franceze, centrele de reușită universitară etc.), dar și francofiliei, profesorilor și cercetătorilor din universitățile membre ale acestei importante asociații, mobilitatea academică a devenit un element indispensabil în procesul de forjare a viitorilor specialiști.

ULIM, instituție orientată spre inovație și internaționalizare, privilegiază predarea și învățarea limbii lui Voltaire, prin numeroase cursuri și formări, prin activitatea filierei francofone „Gestiunea și administrarea întreprinderilor” și, mai ales, prin intermediul Centrului de Reușită Universitară, inaugurat acum trei ani.

Unul dintre elementele internaționalizării își găsește reflecția în găzduirea profesorilor și savanților din străinătate. Astfel, în semestrul I al anului de studii curent, studenții Facultății de Litere de la secția filologie franceză au avut inedita ocazie de a urma un curs de istorie și civilizație a Franței, predat de dl. Yves Heugede, profesor la Universitatea din Toulouse, Franța. Tinerii au fost inițiați în dezvoltarea istorică a Hexagonului, mișcările și curentele artistice franceze, care au marcat cultura europeană.

Lecțiile s-au desfășurat în CRU, toate cheltuielile fiind suportate de ULIM. Comunitatea francofonă a creat un proiect măreț, exemplar pentru umanitate, cel al unei prietenii infailibile, în sensul partajării idealurilor comune și valorilor sacre în acerba luptă pentru viitorul limbii franceze și pentru diversitatea culturală.

 

Ghenadie Râbacov, șeful Centrului de Reușită Universitară, ULIM


20.02.2016