Integrarea în mediul universitar, un proiect de formare a competențelor studenților

„Grija pentru noii utilizatori” este un poiect de integrare a studenților din anul I în mediul academic, derulat de Departamentul Informaţional Biblioteconomic (DIB). În cursul zilei de azi, ”bobocii” de la toate facultățile din cadrul ULIM au fost antrenați în primele activități de informare și prezentare a serviciilor universitare. Programul este orientat pentru studenţii anului I, de la toate facultăţile ULIM ai ciclurilor licenţă, masterat și doctorat și urmează să se desfășoare pe parcursul primului semestru.

Obiectivele acestuia se referă la cunoaşterea spaţiilor funcţionale, serviciilor şi produselor informaţionale ale DIB și ULIM, în general, familiarizarea studenților cu sistemul de biblioteci din Republica Moldova. Proiectul își propună să ajute tinerii în dezvoltarea intelectuală și profesională.  

 Sprijin în formarea viitorilor profesioniști

DIB va organiza mini-cursuri  pentru formarea competentelor viitorilor profesioniști, prin utilizarea catalogului electronic, bazelor de date on-line, oferite de către DIB, referinţelor bibliografice,  învățarea programelor Microsoft Office. Studenții vor fi implicați și în activități de voluntariat.

Programul „Grija pentru noii utilizatori” contribuie la atragerea tinerilor în sălile de lectură pentru consultare şi documentare, formarea deprinderilor de cercetare și analiză.  Astfel, studenții ULIM vor deţine instrumentele necesare în procesul muncii individuale, documentării şi informării obligatorii şi suplimentare.

Programul facilitează formarea de perspectivă a unor buni profesioniști, care au conştientizat următoarele: informaţia este o putere, modernizarea şi actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor este un proces realizat pe parcursul întregii vieţi (acceptarea principiului învăţării permanente). Programul se înscrie în contextul opiniei profesorului universitar din SUA Herbert Gerjouy: „Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe”.

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 

 


06.09.2016