La ULIM a demarat conferința Științifică Symposia Studentium, Magistrum et Doctorandum, ediţia 2018

Școala Doctorală Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării în colaborare cu Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism și Facultatea Litere din cadrul ULIM, au organizat la data de 27 aprilie, conferința științifică Symposia Studentium, Magistrum, Doctorandum 2018.

 Cadrele didactice au venit cu mesaje de încurajare în adresa studenților. Prof. univ.dr. hab., Elena Prus, prorector pentru activitate științifică, a vorbit despre rolul și locul cercetării în învățământul universitar. Profesorii conf. univ. dr., L. Coadă, conf. univ. dr., L. Lazăr, prof.univ.dr. hab., A. Savin, prof.univ.dr. hab., I. Manole, au apreciat munca depusă de studenți în scopul investigării temelor alese și au menționat că cele mai bune abilități se dobândesc prin participarea la aceste forumuri, fapt ce va avea impact vizibil în activitatea profesională ulterioară. La fel, studenții au fost stimulați să demonstreze inițiative în realizarea unor cercetări de calitate. 
     La rândul lor, studenții au adresat mesaje de mulțumire în adresa profesorilor. Tinerii și-au manifestat recunoștința pentru consultaţiile oferite și susținerea din partea mediului academic. De asemenea, au declarat că profesorii reprezintă pilonii de bază în obținerea rezultatelor de calitate și că merită toată considerațiunea pentru dăruirea lor în exercitarea meseriei.â
     Un interes viu au suscitat comunicările prezentate în plenul simpozionului realizate de studenții de la ciclul licență:
- Viorica Tcaci, an. III, Jurnalism. Reflectarea conflictelor în presa autohtonă (cond. șt.: Ludmila Lazăr, dr., conf. univ.)
- Ion Grabovschi, an. III, Litere. Faithful Renderingand Lexical Transformations (Case Study) (cond. șt.: Marius Chiriță, lector univ.)
    În cadrul ședinței plenare a evenimentului, s-a ținut un minut de reculegere în memoria fostului rector ULIM Andrei Galben, care a luptat cu ardoare pentru asigurarea calității studiilor, cercetării, internaționalizarea și libertatea mediului academic.
    Conferința științifică SymposiaStudentium, Magistrum, Doctorandum se organizează anual la ULIM și reprezintă o platformă de dezbatere a problemelor și provocărilor din diverse domenii ale științei. Prin intermediul acestei platforme, tinerii abordează teme actuale cu impact semnificativ asupra specialității alese, iar cele mai bune cercetări sunt premiate cu Diplome și Certificate de participare.
    În următoarele zile, şedinţele simpozionului vor fi desfăşurate şi de celelalte Şcoli doctorale, facultăţi şi catedre ULIM.


03.05.2018