La ULIM s-a desfășurat Ziua Ușilor Deschise

La data de 21 aprilie, anul curent, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, a invitat în vizită toți liceenii din țară, care se pregătesc de admitere la instituțiile de învățământ superior.

Vizitatorii au fost întâmpinați cu mult drag la intrarea în ULIM de către un grup format din reprezentanții Comisiei de Admitere, echipa DIB și Senatul Studențesc. În cadrul evenimentului, tinerii au luat cunoștință cu oferta educațională a facultăților ULIM pentru anul de studii 2018-2019.

     Pentru ca elevii să-și formeze o imagine mai clară despre semnificația vieții studențești, cadrul didactic le-a răspuns la toate întrebările în legătură cu programele de licență și cu oportunitățile pe care le deschide ULIM. Deasemenea, oaspeții au beneficiat și de un tur prin universitate, datorită căruia au reușit să viziteze laboratoarele specializate, sălile de lectură și Mediateca din cadrul DIB, muzeul ”Prieteniei”, centrele de informare și documentare: ONU, UE, NATO; Centrul de Cultură și Limbă Coreeană Se Jong, Institutul Confucius și Centrul britanic.

     Totodată, tinerii au profitat de accesul liber la activitățile planificate de facultatea Științe Sociale și ale Educației, Litere, Drept, Științe Economice, Biomedicină și Ecologie, Informatică, Inginerie și Design. Decanii facultăților au relatat vizitatorilor despre performanțele și cunoștințele pe care le vor dobândi la ULIM, dar și despre corpul didactic profesionist ce urmează să-i ghideze pentru obținerea unor rezultate impunătoare.

     Cadrul didactic de la facultatea Litere au organizat un program de activități informativ-instructive pentru viitorii studenți, ce a inclus următoarele:

  • Master class on Simultaneous Translation;

  • Atelier Démo (de traduction et d’interprétation bi-/plurilingue) ;

  • Concurs de traducere – Willkommen!

    Personalul facultății s-a implicat activ în prezentarea specialităților și laboratoarelor dotate cu echipament educațional specializat, iar elevii au identificat propriul potențial și perspectivele în alegerea viitorului profesional.

     Dna Valentina Ciumacenco, directorul Centrului de Cooperare Internațională din cadrul instituției a relatat viitorilor studenți, că la ULIM tinerii au posibilități vaste de participare și afirmare atât în cadrul universității, cât și peste hotarele țării, prin aplicarea la diverse proiecte internaționale de mobilitate, cum ar fi Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport: Erasmus +. Datorită relațiilor de colaborare pe care le deține ULIM cu instituțiile de învățământ superior de peste hotare, cei mai sârguincioși studenți pot beneficia de burse, training-uri și stagii în afara țării.

     În paralel, reprezentanții Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră au venit în sprijinul elevilor cu teste și informații de orientare profesională care să-i ajute în selectarea programelor de studii. Plus la aceasta, elevii au fost consiliați în cadrul seminarului ”Managementul stresului”, unde au aflat despre metodele și instrumentele de gestionare a nivelului stresului în preajma examenului de BAC.

     Toți oaspeții s-au bucurat de o zi cu activități experimentale interactive și au manifestat interes pentru workshop-urile organizate cu formatori de la Eastern Illinois University, SUA, precum: dr. Frances Murphy și dr. David Gracon.

     Fiind cunoscut faptul că ULIM este instituția ce tinde spre internaționalizare, tema abordată de către dna Frances Murphy a fost: ”Diversitatea culturală în context profesional, comunitar și personal”, iar dnul David Gracon a venit cu o prezentare despre tehnicilie mobile de documentare și a oferit cunoștințe elevilor despre tehnologiile de care pot profita în obținerea și plasarea informațiilor despre tot ce se întâmplă în lume.

     Acest eveniment se desfășoară anual pentru a prezenta oferta educațională și oportunitățile de care se pot bucura arbiturienții la ULIM, iar la data de 5 mai 2018, este planificat organizarea repetată a Zilei Ușilor Deschise, pentru tinerii care își doresc să continue studiile într-o instituție de învățământ superior.

     Reamintim, că potrivit unui clasament mondial al Ranking Web of Universities, elaborat de Consiliul Superior de Investigații Științifice din cadrul Ministerului Științei și Inovării al Spaniei, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a intrat în topul celor mai prestigioase instituții de învățământ din Republica  Moldova.

Serviciul de presă, ULIM


23.04.2018