Noutate editorială

În atenția studenților economiști și a mediului de business

Un volum de maxim interes pentru studenții economiști, dar și pentru mediul nostru de afaceri, apărut la editura ”Print – Caro” și lansat, recent, la ULIM, este ”Potențialul de export al Republicii Moldova”, semnat de dr. Olga Bejenaru. În condițiile penuriei informaționale la acest capitol, autoarea prezintă  o cercetare minuțioasă a acestei sfere și un set de recomandări pentru instituții, în vederea creșterii exporturilor țării noastre. Ca membră a Asociației Europene de Business, domnia sa a vrut să-și lanseze volumul într-o universitate internațională.

Analiza structurală a comerțului exterior al RM, modelarea matematică a potențialului de export în contextul crizei economice internaționale – sunt aspecte esențiale ale situației economice din republică, abordate  de Olga Bejenaru. ”Pentru început, am elaborat și susținut o teză de doctor cu același titlu și, ulterior, am editat volumul. Încă de pe băncile facultății, am constatat un vid informațional, pe care l-am înfruntat cu greu. De aceea, am decis să investighez cu mijloace științifice situația din țară referitoare la capacitățile noastre de export și import.  

La modul practic, am făcut modelarea matematică asupra influenței evoluțiilor cursului valutar asupra puterii de cumpărare, exportului și importului RM. Totodată, am efectuat un studiu de caz referitor la estimările potențialul de export la nivel de întreprinderi. Fiecare unitate economică necesită asemenea calcule înainte de a-și materializa ambițiile în exterior”, consideră autoarea.

Olga Bejenaru activează în domeniul financiar-bancar din RM, este autoare a 30 de articole și studii publicate în RM, România, Germania, Austria. Menționăm publicațiile ”Journal of Euro and Competitiveness” (http://www.jeurocomp.net/images/issue2/Republic%20of%2); ”Republic of Moldova and Romania. A comparative economic analysis” (http://www.jeurocomp.net/images/issue2/Republic%20of%20Moldova%20and%20Romania.%20A) etc.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


11.09.2015