O nouă teză de doctor, la ULIM, oferă mecanisme practice în reforma justiției

Recenta susţinere publică a tezei de doctor a dlui Mihail Sorbala, cu tema Răspunderea penală pentru reţinerea sau arestarea ilegală a persoanei, a constituit un eveniment remarcabil, în contextul reformei justiției și racordării legislației R. Moldova la standardele UE. Este una dintre puţinele cercetări ştiinţifice profunde în domeniul răspunderii penale pentru comiterea faptei de reţinere sau arestare ilegală. Dl. Mihail Sorbala a urmat studiile de licență, masterat și doctorat la ULIM, devenind unul dintre juriștii reprezentativi ai R. Moldova. Conducător ştiinţific: dl. Alexei Barbăneagră, dr. hab. în drept, profesor universitar.

Obiectivul de prim-plan al autorului ține de evaluarea politicii penale, în perioada implementării Acordului de Asociere între RM și UE, privind respectarea unuia dintre cele mai importante drepturi – libertății persoanei în jurisprudența statului, în procesul de reținere și arestare a persoanei; elaborarea propunerilor de perfecționare a legislației în baza jurisprudenței Curții Constituționale și a standardelor CEDO.

Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată constă în stabilirea unui mecanism eficient de prevenire şi combatere a infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală a persoanelor, ce ar contribui la revizuirea şi perfecţionarea normelor de drept penal din acest domeniu şi la aplicarea lor corectă în cazurile de arestare sau reţinere ilegală a persoanelor.

”În scopul diminuării infracționalității se impune elaborarea și consolidarea unei politici penale comune pentru toate statele membre ale UE. O politică clar definită la nivelul tuturor statelor UE va permite și va menține un  spațiu european de securitate, libertate și justiție.

În baza Acordului de Asociere, Republica Moldova este obligată să facă eforturi pentru a realiza obligațiunile sale, care sunt stipulate în Planul Național de Acțiuni pentru a compatibiliza sistemul său juridic cu cel al UE, de a implementa standardele CEDO în jurisprudența sa națională.

O problemă majoră în realizarea politicii penale a statului constituie imperfecțiunea legii penale și procesual-penale la segmentul ce ține de reținerea și arestarea persoanelor, lacunele menționate de către CEDO în aplicarea standardelor europene în procesul de reținere și arestare a persoanelor. Scopul enunțat a impus Cabinetul de Miniștri de a începe revizuirea politicii penale a statului de la modificarea Constituției Republicii Moldova”, se arată în teză.

Noutatea științifică, rezultatele cercetării, concluziile și recomandările dlui Mihail Sorbala, expuse în teza sa de doctor, sunt apreciate de specialiști, ca mecanisme practice de aplicare în reforma sistemului justițiar. Pentru detalii, accesați linkul.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


28.06.2017