Profesorii ULIM promovează cultura medierii în soluționarea conflictelor

Dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”, a revenit de la o întrunire internațională, organizată de Universitatea Hamburg, Germania, cu tema - „Consolidarea rețelei de mediatori din R. Moldova și Sudul Ucrainei, în medierea conflictelor în comunități și organizații”. Medierea este forma de intervenție prin care se promovează reconcilierea, negocierea unui compromis între atitudini ostile, prin implicarea unei a treia părți neutre.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului de extindere a unei rețele transfrontaliere a mediatorilor din R. Moldova și Ucraina de Sud, prin formare, în medierea conflictelor din comunități și organizații (Expansion of a cross-border network of mediators in R. Moldova and South Ukraine through training in multi-party mediation for conflicts in communities and organizations), derulat în anul curent, de Universitatea Hamburg și coordonat de prof. dr. Alexander Redlich, cu suportul financiar al German Academic Exchange Service  (DAAD).

Instituțiile universitare pot asigura formarea profesională inițială și continuă a mediatorilor

Dna Svetlana Haraz: „Organizatorii au asigurat participarea reprezentanţilor mai multor țări, cu experienţă impresionantă în promovarea politicilor şi strategiilor locale de dezvoltare a practicii medierii. Evenimentul a confirmat necesitatea menținerii unei colaborări regionale pentru realizarea scopului propus. Participanţii au avut oportunitatea de-a comunica într-o formă interactivă, prin schimb informațional şi de opinii cu profesionişti de înaltă talie în domeniu”.

Experții au accentuat importanţa efortului comun al diferitor actori sociali, implicaţi în dezvoltarea medierii la nivel local, regional și internaţional. ”Pentru R. Moldova sunt benefice toate practicile bune, ce ar putea fi adaptate specificului nostru socio-cultural și politic. De la colegii din Germania, am preluat deja metodologia IMMCO de formare continuă a specialiștilor în medierea între mai multe părți. Și instituțiile noastre universitare urmează să asigure formarea profesională inițială și continuă a mediatorilor, o componentă esențială în dezvoltarea institutului medierii în R. Moldova”, consideră dna Svetlana Haraz.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


16.11.2016