Rectorul Andrei Galben:
”Studenții ULIM să fie cei mai buni dintre cei mai buni”

La ora aceasta, este în plină desfășurare, la ULIM, Conferinţa ştiinţifică anuală Symposia Studentium, Magistrum, Doctorandum-2016 a Facultății de Litere și Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism. În premieră, studenți care-și fac studiile universitare de licență, masterat și doctorat, se reunsec în cadrul unui simpozion științific.

Ei prezintă lucrări deosebite, elaborate la ULIM și la instituții universitare din străinătate, unde au beneficiat de burse (vezi programul).

La deschiderea sesiunii, dl. rector Andrei Galben a adresat un cuvânt de salut participanților. ”Aflarea noastră în rând cu popoarele civilizate e posibilă doar prin intermediul celor mai pregătiți tineri. Importantă e încrederea în forțele proprii, competitivitatea, alături de reprezentanții altor popoare, înlăturarea sindromului indiferenței.

Vreau ca studenții ULIM să devină net superiori generațiilor mai în vârstă, capabili să se autopropulseze, să nu fie sclavii unor gânduri străine. Studenții ULIM să fie cei mai buni dintre cei buni”, menționează dl. Andrei Galben.

Eugeniu Coșeriu și Anatol Ciobanu, modele intelectuale și educaționale

Dna Ludmila Coadă, directoarea  Școlii Doctorale Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării : ”Punem accent pe atragerea la cercetarea științifică a tuturor studenților de la toate ciclurile universitare. Comunicarea, schimbul de experiență, lărgirea domeniilor de studii – acestea sunt ”armele” celor perseverenți. Sperăm, ca de la anul viitor, simpozionul nostru să reunească participanți din mai multe centre universitare.”

Dna Angela Savin, decanul Facultăţii  de Litere: ”Școala noastră doctorală se axează pe tradiție și inovație. Încă de pe băncile facultății, am învățat și noi, profesorii, cum e să urmezi această cale. Am fost discipola regretatului mare savant, Anatol Ciobanu, un model de muncă asiduă și tenace. Un alt mare lingvist, Eugen Coșeriu, reprezintă un exemplu excepțional în ceea ce privește rezultatul perseverenței zilnice în cercetare, recunoscut în context european și mondial. Ambele personalități au fost originare din mici localități basarabene”.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


15.04.2016