Senatul ULIM a aprobat strategiile de dezvoltare a facultăților, până în anul 2020

În semn de recunoaștere a meritelor și succeselor deosebite în activitatea didactică, Senatul universității a oferit Medalia ULIM următoarelor cadre didactice: dnei Natalia Ocopnaia, dr. conf. univ. la Facultatea Biomedicină și Ecologie, dnei Ludmila Socolova, magistru, lectoră la aceeași facultate, dlui Alexandru Bohanțov, dr. conf. univ. în cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, dlui Victor Untilă, dr. conf. univ., vicedirector al Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale.

Totodată, dna Ludmila Coadă, dr. conf. univ., directoarea Școlii doctorale și dl. Andrei Gumovschi, dr. conf. la Facultatea Biomedicină și Ecologie au fost distinși cu Diploma de Onoare ULIM, iar contabilele Carolina Belicov și Alina Spoială – cu Diploma de Excelență ULIM.

Senatul ULIM a aprobat strategiile de dezvoltare a facultăților ULIM, pe perioada de până în 2020. Documentele au fost elaborate în baza legislației naționale de profil din RM, Cartei ULIM, ca spațiu european al învățământului superior și cercetării.

Strategiile de dezvoltare a facultăților ULIM prevăd aprofundarea procesului de internaționalizare a acestora, crearea unor conexiuni practice cu piața muncii, a unor incubatoare profesionale (servicii societale), unde profesorii și studenții se vor implica direct, în vederea îmbunătățirii politicilor publice din RM, ca inspirație pentru factorii decizionali. Facultățile ULIM își vor proiecta în continuare programele de studii, în funcție de necesitățile societății, la ora actuală.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


25.02.2016