Ultima săptămână de recrutare a studenţilor pentru studii masterale avansate în asistenţa și expertiza socială

Proiectul Casa Mare anunţă ultima săptămână de recrutare a studenţilor pentru Programul de masterat „Studii avansate în asistenţă socială - expertiză socială. Acest program a fost elaborat de un consorţium internaţional alcătuit din membri academici ai universităților din SUA, Polonia, Cehia, Republica Slovacă şi R. Moldova, pentru a crea cadre profesionale de asistenți sociali, care participă activ la modernizarea serviciilor sociale din țara noastră, în conformitate cu standardele internaționale și cu cele mai bune practici.

Studenții vor avea ca mentori un grup de profesori din R. Moldova și din SUA, cu o experiență vastă în predare, dar și activitate practică în domeniul politicilor și serviciilor sociale diferitor categorii de beneficiari.

Avantajele acestui program de masterat sunt următoarele:

1. Şansa de a beneficia de o bursă în valoare de 50% din costul anual al contractului oferită de Proiectul ”Casa Mare”.

2. Participarea remunerată la diverse activităţi realizate de Proiectul ”Casa Mare”:

- efectuarea cercetărilorce vor rezulta în publicaţii ştiinţifice

- participarea şi organizarea de conferinţe naţionale şi/sau internaţionale

- implementarea proiectului Centrul de Reabilitare Vocaţională (VRC) în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Codru”

- implementarea proiectului Regiunea de Bunăstare Socială (SWR) de la Orheiul Vechi

 

La finalizarea programului, studenţii vor avea o gamă largă de oportunități de angajare în domeniul asistenței și expertizei sociale, conform standardelor internaționale:

- sistemulprotecțieisociale (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Consiliul Național de Acreditare a Serviciilor Sociale etc);

- sistemul de prestare a serviciilor sociale în cadrul instituțiilor de stat și non-guvernamentale (Direcții de Asistență Socială, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copiului,  Asistența Socială Comunitară, ONG, etc.);

- sistemul de îngrijire medicală/sănătate mintală (secții spitalicești, spitale de psihiatrie);

- sistemul de prevenire, reabilitare, resocializare a persoanelorîndificultate (instituțiile de îngrijirerezidențială (internate, aziluri, case sociale, penitenciare, birouri probațiune etc.)

 

Mai multe detalii vă pot oferi angajații oficiului Proiectului Casa Mare, situat în incinta ULIM (blocul principal, et. 3, oficiul 322), telefon de contact: 069874831, email: projectcasamare@gmail.com


19.09.2016