Un grup de asistenți sociali, instruiți la ULIM
Ancorarea în starea de echilibru profesional

La ora aceasta, la ULIM, un grup de asistenți sociali din municipiul Chișinău și ONG-uri beneficiază de instruire în cadrul programului de intervenție experimentală Ancorarea în starea de echilibru profesional, susținut de dna Mariana Zubenschi, cadru didactic la Facultatea Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială. Obiectivul esențial al instruirii ține de asigurarea echilibrului factorilor profesionali de natură psihosocială, precum exigențele profesionale, cultura și mediul cu orientarea intervențională către motive, nevoi, valori și talente.

Asemenea formare este utilă nu doar pentru asistenții sociali, ci pentru reprezentanții tuturor mediilor profesionale, consideră dna Mariana Zubenschi. ”În toate instituțiile, angajaților de toate nivelele li se solicită să realizeze mai multe sarcini, să respecte mai multe termene, să-și asume mai multe responsabilități. Astfel drept condiție sine qua non, se pretind adaptări la mai multe stări și schimbări a factorilor de natură psihosocială.

La aceste provocări se adaugă diferențe privind experiențele de muncă ale mai multor generații, urmate de gen, vârstă, comunicare, cultură etc. Prin intermediul dobândirii înțelegerii aprofundate a conceptelor și teoriilor de bază ale gestionării resurselor interne și externe, abilităților, motivațiilor, a celor de gestionare a timpului, oferim soluții practice în asigurarea echilibrului profesional. Comunicarea și negocierea reprezintă elemente cheie ale  tuturor activităților la locul de muncă”, explică dna Mariana Zubenschi.

Procesul și funcțiile comunicării, modelele comportamentale, percepțiile ca realitate, comportamentele verbale și non-verbale, încrederea, managementul furiei, critica, rezolvarea conflictelor, construirea unei echipe, conducerea, intervievarea – sunt o parte dintre chestiunile discutate.

Precizăm că, în perioada 26 iunie-28 iunie, și profesorii universitari vor beneficia de un asemenea curs de instruire.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 


15.06.2017